Български (България)English (United Kingdom)
Геодезия и кадастър

  "ГЕО МАП" ЕООД приема поръчки от клиенти за извършване на:

 

 

 

 

 

  • Трасиране и заснемане на имоти
  • Кадастрални карти
  • Подробни устройствени планове (ПУП) за регулация и застрояване
  • Заснемане на сгради и съоражения за попълване на кадастъра
  • Проекти за вертикално планиране на обекти, пътища и сгради.
  • Определяне на строителна линия и ниво за сгради и съоръжения
 
RocketTheme Joomla Templates